Print Version
Print Banner Print

(S)Agriculture, Livestock, and Irrigation -- Standing Committee

Sen. KEITH BALES (R)
Sen. JOHN BRUEGGEMAN (R)
Sen. KEN (KIM) 'KIM' HANSEN (D)--Chair
Sen. LANE LARSON (D)
Sen. GERALD PEASE (D)
Sen. FRANK SMITH (D)
Sen. COREY STAPLETON (R)
Sen. DONALD STEINBEISSER (R)
Sen. JON TESTER (D)

(S)Business, Labor and Economic Affairs -- Standing Committee

Sen. JOE BALYEAT (R)
Sen. VICKI COCCHIARELLA (D)--Chair
Sen. DUANE GRIMES (R)
Sen. DAVE LEWIS (R)
Sen. GLENN A ROUSH (D)
Sen. FRANK SMITH (D)
Sen. CAROLYN M SQUIRES (D)
Sen. DONALD STEINBEISSER (R)
Sen. BILL TASH (R)
Sen. JON TESTER (D)
Sen. JOE 'JOE' TROPILA (D)

(S)Committee on Committees -- Standing Committee

Sen. JIM ELLIOTT (D)
Sen. JEFF MANGAN (D)
Sen. GLENN A ROUSH (D)
Sen. DON RYAN (D)
Sen. MICHAEL WHEAT (D)--Chair

(S)Education and Cultural Resources -- Standing Committee

Sen. GREGORY D BARKUS (R)
Sen. JERRY BLACK (R)
Sen. JIM ELLIOTT (D)
Sen. KIM GILLAN (D)
Sen. BOB HAWKS (D)
Sen. SAM KITZENBERG (R)
Sen. JESSE LASLOVICH (D)
Sen. JEFF MANGAN (D)
Sen. DANIEL W 'DAN' MCGEE (R)
Sen. DON RYAN (D)--Chair
Sen. ROBERT R STORY (R)

(S)Energy and Telecommunications -- Standing Committee

Sen. BRENT R CROMLEY (D)
Sen. AUBYN CURTISS (R)
Sen. JEFF ESSMANN (R)
Sen. DAN HARRINGTON (D)
Sen. DAVE LEWIS (R)
Sen. GREG LIND (D)
Sen. DANIEL W 'DAN' MCGEE (R)
Sen. GARY L PERRY (R)
Sen. GLENN A ROUSH (D)
Sen. CAROL WILLIAMS (D)

(S)Ethics -- Standing Committee

Sen. JON ELLINGSON (D)--Chair
Sen. TRUDI SCHMIDT (D)
Sen. JIM SHOCKLEY (R)
Sen. ROBERT R STORY (R)

(S)Finance and Claims -- Standing Committee

Sen. KEITH BALES (R)
Sen. GREGORY D BARKUS (R)
Sen. JOHN BRUEGGEMAN (R)
Sen. JOHN COBB (R)
Sen. MIKE COONEY (D)--Chair
Sen. JOHN ESP (R)
Sen. STEVE GALLUS (D)
Sen. KEN (KIM) 'KIM' HANSEN (D)
Sen. BOB HAWKS (D)
Sen. BOB KEENAN (R)
Sen. RICK LAIBLE (R)
Sen. LANE LARSON (D)
Sen. GREG LIND (D)
Sen. DON RYAN (D)
Sen. TRUDI SCHMIDT (D)
Sen. COREY STAPLETON (R)
Sen. JON TESTER (D)
Sen. DAN WEINBERG (D)
Sen. CAROL WILLIAMS (D)

(S)Fish and Game -- Standing Committee

Sen. KEITH BALES (R)
Sen. JOE BALYEAT (R)
Sen. GREGORY D BARKUS (R)
Sen. STEVE GALLUS (D)
Sen. KEN (KIM) 'KIM' HANSEN (D)
Sen. LANE LARSON (D)
Sen. DON RYAN (D)
Sen. BILL TASH (R)
Sen. JOE 'JOE' TROPILA (D)--Chair

(S)Highways and Transportation -- Standing Committee

Sen. JERRY BLACK (R)
Sen. JOHN BRUEGGEMAN (R)
Sen. VICKI COCCHIARELLA (D)
Sen. SAM KITZENBERG (R)
Sen. JESSE LASLOVICH (D)
Sen. GERALD PEASE (D)--Chair
Sen. FRANK SMITH (D)
Sen. DONALD STEINBEISSER (R)
Sen. DAN WEINBERG (D)

(S)Judiciary -- Standing Committee

Sen. BRENT R CROMLEY (D)
Sen. AUBYN CURTISS (R)
Sen. JON ELLINGSON (D)
Sen. JESSE LASLOVICH (D)
Sen. JEFF MANGAN (D)
Sen. DANIEL W 'DAN' MCGEE (R)
Sen. LYNDA MOSS (D)
Sen. GERALD PEASE (D)
Sen. GARY L PERRY (R)
Sen. JIM SHOCKLEY (R)
Sen. MICHAEL WHEAT (D)--Chair

(S)Legislative Administration -- Standing Committee

Sen. GREGORY D BARKUS (R)
Sen. BRENT R CROMLEY (D)
Sen. DUANE GRIMES (R)
Sen. GLENN A ROUSH (D)
Sen. JOE 'JOE' TROPILA (D)--Chair

(S)Local Government -- Standing Committee

Sen. JOHN ESP (R)
Sen. KELLY GEBHARDT (R)
Sen. KIM GILLAN (D)
Sen. BOB HAWKS (D)
Sen. RICK LAIBLE (R)
Sen. JEFF MANGAN (D)--Chair
Sen. LYNDA MOSS (D)
Sen. JIM SHOCKLEY (R)
Sen. CAROLYN M SQUIRES (D)
Sen. MICHAEL WHEAT (D)

(S)Natural Resources -- Standing Committee

Sen. AUBYN CURTISS (R)
Sen. KELLY GEBHARDT (R)
Sen. DAN HARRINGTON (D)
Sen. GREG LIND (D)
Sen. GARY L PERRY (R)
Sen. GLENN A ROUSH (D)--Chair
Sen. BILL TASH (R)
Sen. MICHAEL WHEAT (D)

(S)Public Health, Welfare and Safety -- Standing Committee

Sen. JOHN COBB (R)
Sen. BRENT R CROMLEY (D)--Chair
Sen. JOHN ESP (R)
Sen. DUANE GRIMES (R)
Sen. LYNDA MOSS (D)
Sen. TRUDI SCHMIDT (D)
Sen. DAN WEINBERG (D)
Sen. CAROL WILLIAMS (D)

(S)Rules -- Standing Committee

Sen. VICKI COCCHIARELLA (D)
Sen. JON ELLINGSON (D)--Chair
Sen. JIM ELLIOTT (D)
Sen. STEVE GALLUS (D)
Sen. KELLY GEBHARDT (R)
Sen. KIM GILLAN (D)
Sen. DUANE GRIMES (R)
Sen. DAN HARRINGTON (D)
Sen. BOB KEENAN (R)
Sen. JESSE LASLOVICH (D)
Sen. DANIEL W 'DAN' MCGEE (R)
Sen. COREY STAPLETON (R)
Sen. ROBERT R STORY (R)
Sen. JON TESTER (D)

(S)State Administration -- Standing Committee

Sen. JOE BALYEAT (R)
Sen. VICKI COCCHIARELLA (D)
Sen. MIKE COONEY (D)
Sen. JON ELLINGSON (D)
Sen. JEFF ESSMANN (R)
Sen. STEVE GALLUS (D)
Sen. RICK LAIBLE (R)
Sen. DAVE LEWIS (R)
Sen. JIM SHOCKLEY (R)
Sen. CAROLYN M SQUIRES (D)--Chair
Sen. JOE 'JOE' TROPILA (D)

(S)Taxation -- Standing Committee

Sen. JERRY BLACK (R)
Sen. JON ELLINGSON (D)
Sen. JIM ELLIOTT (D)--Chair
Sen. JEFF ESSMANN (R)
Sen. KELLY GEBHARDT (R)
Sen. KIM GILLAN (D)
Sen. DAN HARRINGTON (D)
Sen. SAM KITZENBERG (R)
Sen. TRUDI SCHMIDT (D)
Sen. ROBERT R STORY (R)
Last Modified: 11/16/2016 8:37:34 AM

Montana Legislature Facebook